Affärskonsulter som kan IT

Mindbanque är den nordiska finanssektorns strategi- och förändringskonsult. Med konsulter som har mångårig erfarenhet från affären kan vi hjälpa företag inom finanssektorn att lyckas med strategiskt viktiga projekt. Det gör vi genom att tillföra affärskunnande, expertkompetens och ett brinnande engagemang i en bransch i ständig förändring till följd av nya regelverk och ökade förväntningar och krav från kunderna.

Konsulter på Mindbanque har lång erfarenhet av affären och djup kompetens av verksamhets- och IT-utveckling inom finanssektorn. Vi arbetar med strategiska frågeställningar, som ledare i förändringsprojekt, som verksamhetsexperter och förändringsledare med djupa kunskaper inom bland annat IT och regelverksimplementation. När Mindbanque grundades bestod det främst av experter på värdepappersområdet, en expertis och inriktning vi lyckats bevara inom bolaget. Att regelverkstolkning och implementering haft stor inverkan på våra kunders vardag går inte att komma ifrån. Detta har lett till uppdrag inte bara på capital markets- och värdepappersområdet (MiFID II, EMIR och CSDR) utan även inom financial crime prevention (AML) och integritet (GDPR).

Läs mer om våra tjänster.