Kompetens och engagemang

Mindbanque är den nordiska finanssektorns strategi- och förändringskonsult. Vi tillför expertkompetens och ett brinnande engagemang i en bransch i ständig förändring, från nya regelverk till ökade förväntningar och krav från kunderna.

  • Vilka effekter får detta på affärsmöjligheterna?
  • Hur skall verksamheten bedrivas kostnadseffektivt och säkert?
  • Vilka krav ställer detta på de alltmer verksamhetskritiska och komplexa IT-systemen?

Konsulter på Mindbanque har djup kompetens och lång erfarenhet av verksamhets- och IT-utveckling inom finanssektorn. Vi arbetar med strategiska frågeställningar, som ledare i förändringsprojekt och som verksamhetsexperter med djupa IT-kunskaper.

Läs mer om våra tjänster.