Henrik Jönsson börjar på Mindbanque

Henrik Jönsson börjar 1 november 2019 som Senior Business Consultant på Mindbanque. Henrik har nära 20 års erfarenhet från olika roller i den finansiella sektorn med inriktning mot produkt, regelverk och projektledning. Han är en analytisk och nyfiken projektledare med vana att hantera frågor inom både verksamhet och IT. Henrik är engagerad i ny teknik, exempelvis blockchain, och har både varit anställd på Marginalen Bank som produktutvecklare liksom arbetat i konsultuppdrag på Skandia. Henrik är, som sina kollegor, certifierad SAFe Agilist (SA).

Mats Eriksson börjar på Mindbanque

Mats Eriksson börjar den 2 september 2019 som Senior Business Consultant på Mindbanque. Mats är SAFe-certifierad och har mer än 20 års erfarenhet från den finansiella sektorn med inriktning Bank och försäkring, ofta i initiativ kopplade till finansiell infrastruktur och STP-flöden. Han har flerårig vana av agil förändring i gränslandet mellan affär och IT där han haft roller som Business Analyst, Projektledare/Scrum Master och Testledare. Mats kommer närmast från B3 Financial Consulting och har även bakgrund från bl.a. Swedbank och Skandia.

Anna-Carin Torsell börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque

Anna-Carin Torsell börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque den 3 juni 2019.

Mindbanque förstärker idag konsulterbjudandet med Anna-Carin Torsell som har 18 års erfarenhet från den finansiella sektorn med inriktning mot värdepappers-, fond- och tjänstepensionsverksamhet och försäkringsförmedling.
Anna-Carin är en PMI-certifierad projektledare och en riktig ”doer” med en sällsynt kombination av IT- och verksamhetskompetens.

Anna-Carin kommer närmast från Hjerta där hon var chef för IT och utveckling. Hon har tidigare arbetet också på AMF Pension och AI Pension.

Mindbanque växlar upp

Mindbanque fortsätter arbetet med att brygga verksamhet och IT. Vi är stolta att nu kunna presentera tjänsten ’DPO for Hire’ tillsammans med PrivacyWorks Nordic. Kontakta oss gärna för vidare diskussioner.

DPO for Hire – tjänstens innehåll

DPO-tjänsten erbjuds i abonnemangsform med möjlighet att köpa till tjänster vid behov. Genom en kombination av individuella kompetenser främjas en effektiv leverans till den personuppgiftsansvarige.

DPOs ansvar följer av GDPR:
– Övervakning/compliance
– Insamling av information om hur organisationen hanterar personuppgifter
– Kontroll av att verksamheten följer bestämmelser och interna styrdokument
– Information och råd till verksamheten

Tjänsten innehåller i övrigt:
– Rådgivning kring konsekvensbedömningar
– Kontaktperson gentemot datainspektionen (integritetsskyddsmyndigheten)
– Kontaktperson gentemot de registrerade och personalen inom verksamheten

Läs hela pressmeddelandet här.

Babel Ferrow till Mindbanque

Babel Ferrow börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque den 5 april 2018.

Babel har över 8 års erfarenhet från den finansiella sektorn med inriktning mot investeringsrådgivning och försäkringsförmedling och dessförinnan erfarenhet både från konsultvärlden och från advokatbyrå.  Babel är en driven projekt- och kravledare som har en mycket god förmåga att navigera mellan affär och regelverk.

Babel kommer närmast från iZave där han var Rådgivnings- och förmedlingschef samt funktionsansvarig risk för koncernen. Babel har tidigare arbetet på bland annat Setterwalls Advokatbyrå, Skatteverket samt H3K. Babel är både Swedsec- och Insuresec-licensierad och har Livdiplom jämte en Jur. kand från Lunds Universitet.

Lars Porad börjar på Mindbanque

Lars kommer att arbeta som Technical Financial Consultant på Mindbanque med inriktning mot uppdrag inom test. Lars har senast arbetat med test på Euroclear där han bl.a. har jobbat med EBT och UAT av CSDR. Han har även arbetat med intern och extern utbildning för Euroclears räkning med fokus på den svenska aktiemarknaden. Lars är SwedSec-licensierad och har mycket goda kunskaper inom värdepappersområdet.

Magnus Pettersson börjar på Mindbanque

Magnus kommer att arbeta som Financial Business Consultant på Mindbanque. Magnus har tidigare arbetat som investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare men även varit konsult på NASDAQ OMX där han bl.a. har jobbat med implementering av CMS (Collateral Management Service). Magnus är SwedSec- och InsureSec-licensierad och kan även uppvisa en MBA inom finans.

Andreas Serrander tillträder som CEO på Mindbanque den 12 januari 2018

Andreas återvänder till Mindbanque där han var verksam som senior Business Consultant fram till maj 2017 efter att sedan dess ha arbetat som chef Backoffice på Max Matthiessen. Andreas har tidigare arbetat som CEO och marknadschef på Aktieinvest FK AB, och som konsult på Hallvarsson och Halvarsson.

Gustav Andrén börjar på Mindbanque

Gustav kommer att arbeta som kundansvarig och med rekrytering av specialistkonsulter inom bank och finansområdet. Han har 7 års erfarenhet av konsultbranschen genom arbete med bemanning, rekrytering, partner relations, employer branding samt med kontraktsjuridik och kontraktshantering.

Gustav har en magisterexamen i juridik.

 

Per Björkman börjar på Mindbanque

Per kommer att arbeta som Senior Business Consultant på Mindbanque. Per har 20 års erfarenhet av Management-roller, bland annat inom IT-sektorn. Hans uppdrag och ansvarsområden har primärt varit internationella komplexa förändringsprogram och haft inslag av Risk Management, förhandlingar och regulatoriska program.