Affärskonsulter som kan bank, finans och IT

Vi på Mindbanque är doers. Vi är finanssektorns affärsutvecklare och skickliga projekt- och förändringskonsulter. Vi har mångårig erfarenhet från affären och med kunskap och erfarenhet inom IT och agila transformationer kan vi hjälpa företag inom finanssektorn att lyckas med viktiga och avgörande förändringar. Det gör vi genom att tillföra affärskunnande, expertkompetens och hjärta till en bransch i ständig förändring bland annat till följd av ny teknik, regelverk och ökade förväntningar och krav från kunder. 

Vi arbetar med ledning av förändringsprojekt, som verksamhetsexperter och förändringsledare med djup inom bland annat IT och regelverksimplementationer. Att regelverkstolkning och implementering haft stor inverkan på våra kunders vardag går inte att komma ifrån och vi ser även en stark trend mot att allt fler anammar agil metodik. På Mindbanque är vi Certified SAFe® Agilists. Förutom att vi är agilister har vi också arbetat mycket i regelverksprojekt- och program, exempelvis rörande MiFIDII, EMIR, CSDR, AML, PSD2, PCIDSS och GDPR för att nämna några. 

Läs mer om våra tjänster