SkySparc & Mindbanque
SkySparc
Mindbanque

Mindbanque blir
en del av SkySparc

Vi på Mindbanque är doers. Vi är finanssektorns affärsutvecklare och skickliga projekt- och förändringskonsulter. Vi har mångårig erfarenhet från affären och med kunskap och erfarenhet inom IT och agila transformationer kan vi hjälpa företag inom finanssektorn att lyckas med viktiga och avgörande förändringar. Det gör vi genom att tillföra affärskunnande, expertkompetens och hjärta till en bransch i ständig förändring bland annat till följd av ny teknik, regelverk och ökade förväntningar och krav från kunder.

Mindbanque är finanssektorns strategi- och förändringskonsult med erfarna finanskonsulter och experter.

Vi arbetar med ledning av förändringsprojekt, som verksamhetsexperter och förändringsledare med djup inom bland annat IT och regelverksimplementationer. Många av Mindbanques konsulter har en bakgrund från från värdepappersaffären eller systemleverantörssidan och där besitter vi expertkompetens. Den använder vi för att hjälpa våra kunder att lyckas.

Det går inte heller att komma ifrån att regelverkstolkning och implementering haft stor inverkan på våra kunders vardag och vi ser även en stark trend mot att allt fler anammar agil metodik. På Mindbanque är vi certifierade i SAFe® och WoW och många är utbildade agila cocher och Epic Owner Coacher.

Förutom att vi är agilister har vi också arbetat mycket i regelverksprojekt- och program, exempelvis rörande MiFIDII, ICT, EMIR, CSDR, AML, PSD2, PCIDSS och GDPR för att nämna några.

Läs mer om våra tjänster

Illustration av diagram

Aktuellt hos Mindbanque