Annika Bolinder till Mindbanque

Annika Bolinder har lång erfarenhet av förändringsledning och program – projektledning inom finansbranschen. Annika har bred kunskap inom affärssidan och IT inom bank och försäkring.

Annika kommer närmast från Canvisa där hon arbetat som Senior Management konsult.