Författararkiv: Mindbanque Admin

Dzanila Karaselimovic till Mindbanque

Måndagen den 15 februari börjar Dzanila Karaselimovic på Mindbanque. Dzanila har lång erfarenhet av operativt arbete inom bank, finans och värdepapper.

Som person är Dzanila trygg, målmedveten, resultatorienterad och har en stark analytisk förmåga. Hon är en driven person som snabbt sätter sig in i nya sammanhang och verksamheter och har förmågan att arbeta såväl övergripande som på mer detaljerad nivå.

Dzanila har tidigare arbetat på bland annat Skandiabanken och Fonden och kommer senast från ett uppdrag som verksamhetsanalytiker hos Skatteverket. Dzanila arbetar gärna agilt och är certifierad Scrum Master.

Dzanila Karaselimovic

Dzanila har tidigare haft uppdrag som verksamhetsutvecklare och hon är certifierad Scrum Master.

Dzanila Karaselimovic joins Mindbanque

Dzanila Karaselimovic joins Mindbanque from February 15, 2021. Dzanila has deep knowledge and experience from securities and fund operations.

Dzanila is a confident person who is determined, result oriented but also analytical with a solid interest of the financial sector. She has previously worked at Skandiabanken and Fondab. Prior to joining Mindbanque Dzanila worked as a Business Developer in a consulting assignment.Dzanila Karaselimovic

Maria Mårtensson börjar på Mindbanque

Maria Mårtensson är en erfaren kravanalytiker och verksamhetsutvecklare med 20-års erfarenhet av försäkringsverksamhet.

Maria har stor kunskap om försäkringssystem som PEGA och INCA och har arbetat med den senare i över 10-års tid hos olika aktörer. Maria har arbetat både med verksamhetsutveckling och införandeprojekt liksom digitalisering och utvecklande av det digitala kundmötet.

Maria Mårtensson börjar som Senior Business Consultant hos Mindbanque den 8 februari 2021.

Maria Mårtensson - Senior Business Consultant

Maria Mårtensson joins Mindbanque

Maria Mårtensson is an experienced requirements analyst and business developer with 20 years of experience in insurance business.

Maria has extensive knowledge of insurance systems such as PEGA and INCA and has worked with the latter for over 10 years with various players. Maria has worked with both business development and implementation projects as well as digitization and development of the digital customer meeting.

Maria Mårtensson will start as Senior Business Consultant at Mindbanque on February 8, 2021.

Maria Mårtensson - Senior Business Consultant

Maria Mårtensson – Senior Business Consultant

Ulf Rosell börjar på Mindbanque

Ulf Rosell är en resultatorienterad konsult med mer än 15 års erfarenhet inom bank och finans, särskilt inom betalflöden och värdepappershandel. Ulf är van att leda och styra verksamhetsutveckling, förändringar, projekt, produkt- och tjänsteutveckling.

Ulf är utbildad civilingenjör men har större delen av sin karriär varit verksam inom fond och finansbranschen. Ulf har vid tidigare anställningar varit verksam på bland annat Nasdaq (OMX), LeanOn och Tieto Sweden AB. Ulf är certifierad PMI Projektledare, Professional Scrum Master, Certifierad Professional Agile Coach och certifierad Cyber Security Specialist.

Ulf Rosell joins Mindbanque

Ulf Rosell has more than 15 years of experience in the banking and finance area, mainly within securities cards and payments.

Ulf is a civil engineer but has spent most of his career working in the financial sector. und and the finance industry. Ulf has previously worked for Nasdaq (OMX), LeanOn, Tieto Sweden, among others. He is a certified PMI project Manager, Professional Scrum Master, Certified Professional Agile Coach och Certified Cyber Security Specialist.

Mikael Sandvall new Senior Financial Consultant at Mindbanque

Mikael Sandvall joins Mindbanque as a Senior Financial Consultant from april 14 2020.

Mikael has more than 20 years of experience in the banking and finance area, mainly as a system/product owner.

Mikael is a civil engineer from Luleå University of Technology but has spent most of his career working in the fund and the finance industry. He has been responsible for the development and implementation of system solutions and is used to running development projects. Mikael works agile and is a certified SAFe Product Owner / Product Manager.

Mikael Sandvall börjar på Mindbanque

Mikael är en analytisk, driven och nyfiken konsult med mer än 20-års erfarenhet från bank- och finansområdet, främst som system/produktägare. Mikael besitter en unik kompetens i gränsskiktet mellan verksamhet och IT och är en person som både förstår affären och kan gräva sig ned i databaser. Med sin nyfikenhet kan han tidigt identifiera och konkretisera verksamhetskrav och överföra dessa till lösningsförslag hos såväl verksamheten som IT/utvecklingsavdelningen.

Mikael är utbildad civilingenjör från Luleå Tekniska Högskola men har större delen av sin karriär varit verksam inom fond och finansbranschen. Han har varit ansvarig för utveckling och implementering av systemlösningar och har vana att driva utvecklingsprojekt. Mikael arbetar agilt och är certifierad SAFe Product Owner/Product Manager.

Roger Broman new Senior Financial Consultant at Mindbanque

Roger Broman has more than 20 years of experience from the financial sector at central counterparties within stocks and payments. Roger has previously worked at the Swedish Central Bank, Riksbanken, and before that at Euroclear Sweden. Roger has been working in various projects within both clearing and settlement and collateral management, areas where Roger has deep knowledge.

Roger joins Mindbanque on mars 16.

Roger Broman börjar på Mindbanque

Roger Broman har arbetat inom den finansiella sektorn hos centrala aktörer med värdepapper och betallösningar i mer än 20 år. Under de senaste åtta åren har Roger arbetat på Sveriges riksbank med betalningar och colleteral management och dessförinnan under 11-års tid med clearing och settlement av värdepapper på Euroclear Sweden.

Roger kan erbjuda en mycket djup kärnkompetens inom verksamhetsanalys och kravställningar på både betalnings- och värdepappersområdet och han har vana av både kravställning, test och projektledning. Därtill har han stor erfarenhet av operativ krisplanering och kontinuitetsplanering.

Roger Broman börjar som Senior Financial Consultant hos Mindbanque den 16 mars 2020.