Författararkiv: Mindbanque Admin

Sara Ellsäter new Senior Business Consultant & Sustainability Specialist at Mindbanque

Sara Ellsäter is a project manager and sustainability specialist who prefers to work with sustainability and sustainable investments, all aspects of ESG (Environmental Social and Governance), the entire EU Taxonomy framework, the financial market, asset management, project management and communication.

Sara has twenty years of experience of the financial industry and has worked in several roles within the asset management area, including sustainability manager.

Sara Ellsäter will start as Senior Business Consultant & Sustainability specialist at Mindbanque on September 13, 2021.

 

 

 

 

 

 

Sara Ellsäter ny Senior Business Consultant och Sustainability Specialist hos Mindbanque

Sara Ellsäter är en projektledare och hållbarhetsspecialist som helst arbetar med hållbarhet och hållbara investeringar, alla aspekter av ESG (Environmental Social and Governance), hela ramverket EU Taxonomin, den finansiella marknaden, kapitalförvaltning, projektledning och kommunikation.

Sara har tjugo års erfarenhet av olika roller i finansbranschen och har arbetat inom flera olika roller inom kapitalförvaltning, bland annat som hållbarhetsansvarig.

Sara Ellsäter börjar som Senior Business Consultant & Sustainability specialist hos Mindbanque den 13 september 2021.

 

 

 

 

 

Dzanila Karaselimovic till Mindbanque

Måndagen den 15 februari börjar Dzanila Karaselimovic på Mindbanque. Dzanila har lång erfarenhet av operativt arbete inom bank, finans och värdepapper.

Som person är Dzanila trygg, målmedveten, resultatorienterad och har en stark analytisk förmåga. Hon är en driven person som snabbt sätter sig in i nya sammanhang och verksamheter och har förmågan att arbeta såväl övergripande som på mer detaljerad nivå.

Dzanila har tidigare arbetat på bland annat Skandiabanken och Fondab och kommer senast från ett uppdrag som verksamhetsanalytiker hos Skatteverket. Dzanila arbetar gärna agilt och är certifierad Scrum Master.

Dzanila Karaselimovic

Dzanila har tidigare haft uppdrag som verksamhetsutvecklare och hon är certifierad Scrum Master.

Dzanila Karaselimovic joins Mindbanque

Dzanila Karaselimovic joins Mindbanque from February 15, 2021. Dzanila has deep knowledge and experience from securities and fund operations.

Dzanila is a confident person who is determined, result oriented but also analytical with a solid interest of the financial sector. She has previously worked at Skandiabanken and Fondab. Prior to joining Mindbanque Dzanila worked as a Business Developer in a consulting assignment.Dzanila Karaselimovic

Maria Mårtensson börjar på Mindbanque

Maria Mårtensson är en erfaren kravanalytiker och verksamhetsutvecklare med 20-års erfarenhet av försäkringsverksamhet.

Maria har stor kunskap om försäkringssystem som PEGA och INCA och har arbetat med den senare i över 10-års tid hos olika aktörer. Maria har arbetat både med verksamhetsutveckling och införandeprojekt liksom digitalisering och utvecklande av det digitala kundmötet.

Maria Mårtensson börjar som Senior Business Consultant hos Mindbanque den 8 februari 2021.

Maria Mårtensson - Senior Business Consultant

Maria Mårtensson joins Mindbanque

Maria Mårtensson is an experienced requirements analyst and business developer with 20 years of experience in insurance business.

Maria has extensive knowledge of insurance systems such as PEGA and INCA and has worked with the latter for over 10 years with various players. Maria has worked with both business development and implementation projects as well as digitization and development of the digital customer meeting.

Maria Mårtensson will start as Senior Business Consultant at Mindbanque on February 8, 2021.

Maria Mårtensson - Senior Business Consultant

Maria Mårtensson – Senior Business Consultant

Ulf Rosell börjar på Mindbanque

Ulf Rosell är en resultatorienterad konsult med mer än 15 års erfarenhet inom bank och finans, särskilt inom betalflöden och värdepappershandel. Ulf är van att leda och styra verksamhetsutveckling, förändringar, projekt, produkt- och tjänsteutveckling.

Ulf är utbildad civilingenjör men har större delen av sin karriär varit verksam inom fond och finansbranschen. Ulf har vid tidigare anställningar varit verksam på bland annat Nasdaq (OMX), LeanOn och Tieto Sweden AB. Ulf är certifierad PMI Projektledare, Professional Scrum Master, Certifierad Professional Agile Coach och certifierad Cyber Security Specialist.

Ulf Rosell joins Mindbanque

Ulf Rosell has more than 15 years of experience in the banking and finance area, mainly within securities cards and payments.

Ulf is a civil engineer but has spent most of his career working in the financial sector. und and the finance industry. Ulf has previously worked for Nasdaq (OMX), LeanOn, Tieto Sweden, among others. He is a certified PMI project Manager, Professional Scrum Master, Certified Professional Agile Coach och Certified Cyber Security Specialist.

Christer Sandberg joins Mindbanque

Christer Sandberg has worked in the financial sector for more than 30 years. Christer has held a variety of roles and has worked as a FX and money market dealer and SOX market Maker and investment advisor. For the last 25 years Christer has worked in various consulting roles with securities systems, financial regulations and processes and business development.

Christer’s former employers include Nordea Markets, Tbricks, Front Arena, Trade Tech Consulting, Tieto Financial Services and Capgemeni.

Christer has a deep core competence in business analysis and requirements in the securities and securities system area and he has extensive experience in both requirements, testing and project management.

Senior Business Consultant - Christer Sandberg

Senior Business Consultant – Christer Sandberg

Christer Sandberg till Mindbanque

Christer Sandberg har arbetat inom den finansiella sektorn i mer än 30 år. Christer har haft en mängd olika roller och har varit verksam inom penningmarknad, aktie och optionshandel samt investeringsrådgivare, men har under de senaste 25 åren varit inom trading och treasury teknologi och arbetat i olika konsultroller med värdepapperssystem, finansiella regelverk och processer och verksamhetsutveckling.

Bland Christers tidigare arbetsgivare hittar vi bland annat Nordea Markets, Tbricks, Front Arena, Trade Tech Consulting, Tieto Financial Services samt Capgemeni.

Christer besitter en djup kärnkompetens inom verksamhetsanalys och kravställningar inom värdepappers- och värdepappersystemområdet och han har stor erfarenhet av både kravställning, test och projektledning.

Christer Sandberg börjar som Senior Business Consultant hos Mindbanque den 7 januari 2021.

Senior Business Consultant - Christer Sandberg