Författararkiv: Mikael Lafleur

Assignment news

Mindbanque has conducted an assessment of a new business operating model to a wealth management firm.

Uppdragsnytt

Mindbanque har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av ny operativ modell för en förmögenhetsförvaltare. Uppdraget skall utarbeta business case och konsekvensanalys samt rekommendationer för beslut om utveckling av den nuvarande verksamheten.

Assignment news

Mindbanque has conducted a strategic assessment of the business operating model to a mutual fund operation at a local bank.

Uppdragsnyhet

Mindbanque har genomfört en strategisk utvärdering av den operativa modellen för fondoperationen i en lokal bank.

Assignment news

Mindbanque has conducted an assessment of a potential transaction reporting service offering to the Nordic market.

Uppdragsnyhet

Mindbanque har genomfört en bedömning av ett potentiellt erbjudande av transaktionsrapporteringstjänst till den nordiska marknaden.

Assignment news

Mindbanque has delivered advisory services to a start-up of a Credit brokerage operation.

Uppdragsnyhet

Mindbanque har levererat rådgivning vid en start-up av en kreditförmedlingsverksamhet.

Uppdragsnyhet

Mindbanque har arbetat fram en plan för en ny operativ modell för en retailinriktad fonddistributör.

Uppdragsnyhet

Mindbanque har levererat strategisk rådgivning och programledning vid omvandling av en förmögenhetsförvaltningsoperation.