Författararkiv: Ulf Johansson

Helen Tennander till Mindbanque

Helen TennanderHelen Tennander börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque i augusti 2015. Helen har över 25 års erfarenhet av verksamhets- och IT-utveckling för kapitalmarknaden.

Helen kommer närmast från SPP där hon arbetat med produkt- och affärsutveckling av SPPs försäkringsprodukter, tjänster och erbjudanden för den svenska marknaden. I rollen ingick marknads- och konkurrentbevakning och hon har även agerat beställare i utvecklingsprojekt där utveckling av depå inom försäkringsskalet är en del.

Helen har tidigare arbetat på Euroclear Sweden som Senior Business Analyst inom affärsområdet Product management och innan dess haft liknande roller på CapitalC, SEB Fonder och Accept Data.

Lars Nordqvist to Mindbanque

Lars NordqvistLars Nordqvist joins Mindbanque as Senior Business Consultant. Lars has extensive experience in change management and project management in the financial industry. He has experience in both business and IT. Focus is in mutual fund trading.

Most recently Lars led projects at Skandiabanken and Skandia Liv and prior to that for Swedbank Robur, Banco Fonder and Alfred Berg, among others.

 

 

Lars Nordqvist till Mindbanque

Lars NordqvistLars Nordqvist börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque. Lars har lång erfarenhet av förändringsledning och projektledning inom finansbranschen. Han har erfarenhet från såväl verksamhet, framför allt fondhandel, som IT.

Lars kommer närmast från egen verksamhet där han haft Skandiabanken och Skandia Liv som kunder. Han har tidigare haft uppdrag för bl a Swedbank Robur, Banco Fonder och Alfred Berg.

 

 

Sammanfattning EU-reglering 2013

Regelverksutvecklingen fortsätter i oförminskad styrka och omfattning inom EU
och resten av världen. Fondhandlarföreningen har just publicerat ”Sammanfattning
EU-reglering” september 2013 som innehåller en beskrivning av respektive
reglering, status och även Fondhandlarföreningens syn på förslagen.

Läs mer på Fondhandlarföreningens hemsida.

ESMA sets new timetable for EMIR

The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published an updated version of its EMIR implementation timetable.

The key change in the implementation timeline relates to the registration of the first trade repositories (TRs) which was not expected to occur until at least the 24 September. ESMA now expects to make those first registration decisions not before 7 November. Consequently, counterparties’ reporting to trade repositories is not expected to start before February 2014.

The change in the timetable is related to a combination of factors including issues faced by the applicants in ensuring the completeness of their applications.
For more information: ESMA

Source: European Securities and Markets Authority, September 2013

Förslag till nya EU-regler om kapitalbas

Europeiska bankmyndigheten, EBA, har publicerat ett preliminärt förslag till nya
regler, så kallade tekniska standarder, om kapitalbas.

De nya tekniska standarderna behandlar områden som kärnprimärkapital (Common Equity Tier 1), primärkapitaltillskott (Additional Tier 1 instruments) och övergångsregler. Ett
färdigt förslag kommer att presenteras när den kommande
kapitaltäckningsförordningen (CRR) är beslutad. FI har varit med i arbetet med
att ta fram förslaget.

Skälet till att EBA denna gång publicerar ett förslag till tekniska standarder innan det är helt färdigt är att myndigheten vill ge berörda intressenter en tidig inblick i hur de framtida reglerna kommer att te sig och för att visa hur de synpunkter som kom in i den tidigare
remissrundan har tagits om hand.

Det slutgiltiga förslaget kommer att överlämnas till EU-kommissionen som sedan antar reglerna i form av en EU-förordning. I och med detta gäller reglerna direkt i alla medlemsstater och
behöver inte införlivas i respektive lands lagstiftning.

Syftet med de tekniska standarderna är att uppnå lika regler inom EU. Reglerna ska, enligt
förslaget, träda i kraft samtidigt som kapitaltäckningsförordningen (CRR).

Källa: Finansinspektionen 2013

ESMA published new Q&A on EMIR

On the 4th of June 2013, ESMA published the latest Questions and Answers –
Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central
counterparties and trade repositories (EMIR).

Background

Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (”EMIR”) entered into force on 16
August 2012.

Most of the obligations under EMIR needed to be specified further via regulatory technical standards and they will take effect following the entry into force of the technical standards.

On 19 December 2012 the European Commission adopted without modifications the regulatory technical standards developed by ESMA. These technical standards were published in the
Official Journal on 23 February 2013 and entered into force on 15 March 2013.

To read the entire document, please follow the link.

Source: European Securities and Markets Authority 2013

Tomas Palfors börjar på Mindbanque

Tomas Palfors börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque. Tomas har 9 års erfarenhet inom finansbranschen från såväl Front-, Middle- och Back Office. Han har stor erfarenhet av förändrings- och effektiviseringsprojekt i internationell miljö.

Tomas kommer närmast från en roll som manager på Crescore och har tidigare arbetat på Swedbank Markets.

Annika Bolinder till Mindbanque

Annika Bolinder har lång erfarenhet av förändringsledning och program – projektledning inom finansbranschen. Annika har bred kunskap inom affärssidan och IT inom bank och försäkring.

Annika kommer närmast från Canvisa där hon arbetat som Senior Management konsult.

Regelverksutvecklingen fortsätter

Regelverksutvecklingen fortsätter i oförminskad styrka och omfattning inom EU och resten av världen. Fondhandlarföreningen har just publicerat ”Sammanfattning EU-reglering” som innehåller en beskrivning av respektive reglering, status och även Fondhandlarföreningens syn på förslagen.
Sammanfattningen tas normalt fram varje halvår.
Läs mer på Fondhandlarföreningens hemsida.