Gustav Andrén börjar på Mindbanque

Gustav kommer att arbeta som kundansvarig och med rekrytering av specialistkonsulter inom bank och finansområdet. Han har 7 års erfarenhet av konsultbranschen genom arbete med bemanning, rekrytering, partner relations, employer branding samt med kontraktsjuridik och kontraktshantering.

Gustav har en magisterexamen i juridik.

 

Per Björkman börjar på Mindbanque

Per kommer att arbeta som Senior Business Consultant på Mindbanque. Per har 20 års erfarenhet av Management-roller, bland annat inom IT-sektorn. Hans uppdrag och ansvarsområden har primärt varit internationella komplexa förändringsprogram och haft inslag av Risk Management, förhandlingar och regulatoriska program.

Finansbranschens GDPR-utmaningar

Under sommaren 2017 genomförde Mindbanque en undersökning med ett antal GDPR-ansvariga inom finansindustrin. Resultatet av undersökningen ger en bild av att de största utmaningarna är inom governance och organisation följt av rättigheter för registerförda samt IT-system och IT-säkerhet.

Hantering av ej strukturerad data kräver förändringsledning och pekas ut som den största utmaningen följt av att fastställa processer och dokumentation. Dessa frågor lyfts troligtvis på grund av att en majoritet av de tillfrågade anser att GDPR inte fått det gehör inom organisationen som anses nödvändigt. Endast 27 % tror att deras organisation kommer att ha lanserat en tids- och kostnadseffektiv lösning inom området när de nya reglerna träder i kraft den 25 maj nästa år.

Att effektiva IT-system kommer att bli en avgörande faktor för en tids- och kostnadseffektiv hantering av GDPR är tydligt givet kraven för en homogen datahantering. Processer för det, exempelvis korrigering, radering och flytt av persondata ses som utmanande bland de flesta tillfrågade. Merparten av processerna kan standardiseras genom IT-system, dock behövs ett uppsatt ramverk för hanteringen. Organisationens förändringsbenägenhet är avgörande för lyckad efterlevnad av regelverket.

Hela undersökningen finner du här.

Sammanfattning EU-regleringar maj 2017

Fondhandlarföreningen har nu sammanställt och publicerat aktuell EU-reglering. Sammanställningen görs normalt två gånger per år och innehåller en uppdaterad status om de olika regelverk som påverkar värdepappersmarknaden i Sverige.

Läs hela rapporten här.

Källa: Fondhandlarföreningen 2017.

 

Anders Lundstedt börjar på Mindbanque

Anders Lundstedt börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque den 2 maj 2017.

Mindbanque stärker kompetensen inom asset management och Simcorp Dimension ytterligare då Anders Lundstedt börjar hos oss. Anders är verksamhetsexpert och systemutvecklare som arbetat med systemstöd för såväl front-, middle- som backoffice.

Anders kommer närmast från PP-Pension, och var dessförinnan på första AP-fonden. Ytterligare tillbaka i tiden har arbetat som konsult hos WM-Data och Arete.

Peter Åsén börjar på Mindbanque

Peter har lång erfarenhet av den finansiella sektorn och då i synnerhet värdepappersmarknaden med fokus på orderexekvering och asset management.

Peter kommer närmast från Swedbank som försäljningsansvarig för bankens blankokreditaffär, digitalt och via telefonbanken, samt som projektledare för bankens blankokreditsatsning. Tidigare har Peter varit affärsansvarig för Affärscenter Aktiehandel där han även agerade projektledare inom förändringsarbete.

Tobias Åkerberg till Mindbanque

Tobias är certifierad Agil projektledare och har mer än 10 års erfarenhet från finanssektorn med speciellt fokus på kapitalmarknaden. Tobias har framgångsrikt varit projektledare för flera tekniskt komplicerade systemleveransprojekt hos internationella kunder i Europa, liksom för flera projekt för systemintegration och uppgradering av handelssystem och plattformar.

Tobias kommer från en roll som System manager på Skandia Investment Management, och han har tidigare även arbetat för DNB Asset Management, Orc Group och Neonet Securities.

Tony Karlsson till Mindbanque

Tony Karlsson börjar som Senior Consultant på Mindbanque den 8 februari 2017.

Tony har gedigen erfarenhet från institutionell kapitalförvaltning och kommer parallellt med konsultrollen även ta ansvar för att utveckla Mindbanque inom Asset Management-området.

Tony kommer närmast från Virtusa Polaris där han arbetat som Managing Consultant.
Tony har över 15 års erfarenhet från branschen och har tidigare arbetat på Aegon Asset Management NL som Lead Functional Application Manager och på Fjärde AP-Fonden som Senior System Manager.

Tobias Rudolphson till Mindbanque

Tobias Rudolphson börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque den 23 januari 2017.

Tobias har över 15 års erfarenhet av den finansiella sektorn och då i synnerhet värdepappersmarknaden. Tobias är en van projektledare och kravledare i såväl projekt som förvaltning. Tobias har i huvudsak arbetat inom värdepappersadministration men även mycket nära front office, compliance- och riskfunktioner.

Tobias kommer närmast från Catella Bank Filial där han var Head of Operations och ingick i Filialens ledningsgrupp. Tobias har tidigare också arbetet på AB Svensk Exportkredit som Projektledare och på Carnegie Investment Bank AB i olika roller, bland annat Projektledare och Head of Treasury.

Ny utvärdering av den svenska finansiella sektorn

Internationella valutafonden (IMF) har för tredje gången genomfört en granskning av den svenska finansiella sektorn och myndigheternas arbete med finansiell stabilitet. IMF beskriver brister och risker som har identifierats och ett antal rekommendationer om åtgärder för att ta hand om dessa.

IMF påtalar, i sin rapport, vikten av att ett skuldkvotstak införs för att motverka risker som de ser med hushållens skulder, de anser även att ett bruttosoliditetskrav på bankerna skulle stärka motståndskraften ytterligare i det finansiella systemet.

Läs hela rapporten här.

Källa: IMF 2016