Lars Porad börjar på Mindbanque

Lars kommer att arbeta som Technical Financial Consultant på Mindbanque med inriktning mot uppdrag inom test. Lars har senast arbetat med test på Euroclear där han bl.a. har jobbat med EBT och UAT av CSDR. Han har även arbetat med intern och extern utbildning för Euroclears räkning med fokus på den svenska aktiemarknaden. Lars är SwedSec-licensierad och har mycket goda kunskaper inom värdepappersområdet.

Magnus Pettersson börjar på Mindbanque

Magnus kommer att arbeta som Financial Business Consultant på Mindbanque. Magnus har tidigare arbetat som investeringsrådgivare och försäkringsförmedlare men även varit konsult på NASDAQ OMX där han bl.a. har jobbat med implementering av CMS (Collateral Management Service). Magnus är SwedSec- och InsureSec-licensierad och kan även uppvisa en MBA inom finans.

Andreas Serrander tillträder som CEO på Mindbanque den 12 januari 2018

Andreas återvänder till Mindbanque där han var verksam som senior Business Consultant fram till maj 2017 efter att sedan dess ha arbetat som chef Backoffice på Max Matthiessen. Andreas har tidigare arbetat som CEO och marknadschef på Aktieinvest FK AB, och som konsult på Hallvarsson och Halvarsson.

Gustav Andrén börjar på Mindbanque

Gustav kommer att arbeta som kundansvarig och med rekrytering av specialistkonsulter inom bank och finansområdet. Han har 7 års erfarenhet av konsultbranschen genom arbete med bemanning, rekrytering, partner relations, employer branding samt med kontraktsjuridik och kontraktshantering.

Gustav har en magisterexamen i juridik.

 

Per Björkman börjar på Mindbanque

Per kommer att arbeta som Senior Business Consultant på Mindbanque. Per har 20 års erfarenhet av Management-roller, bland annat inom IT-sektorn. Hans uppdrag och ansvarsområden har primärt varit internationella komplexa förändringsprogram och haft inslag av Risk Management, förhandlingar och regulatoriska program.

Finansbranschens GDPR-utmaningar

Under sommaren 2017 genomförde Mindbanque en undersökning med ett antal GDPR-ansvariga inom finansindustrin. Resultatet av undersökningen ger en bild av att de största utmaningarna är inom governance och organisation följt av rättigheter för registerförda samt IT-system och IT-säkerhet.

Hantering av ej strukturerad data kräver förändringsledning och pekas ut som den största utmaningen följt av att fastställa processer och dokumentation. Dessa frågor lyfts troligtvis på grund av att en majoritet av de tillfrågade anser att GDPR inte fått det gehör inom organisationen som anses nödvändigt. Endast 27 % tror att deras organisation kommer att ha lanserat en tids- och kostnadseffektiv lösning inom området när de nya reglerna träder i kraft den 25 maj nästa år.

Att effektiva IT-system kommer att bli en avgörande faktor för en tids- och kostnadseffektiv hantering av GDPR är tydligt givet kraven för en homogen datahantering. Processer för det, exempelvis korrigering, radering och flytt av persondata ses som utmanande bland de flesta tillfrågade. Merparten av processerna kan standardiseras genom IT-system, dock behövs ett uppsatt ramverk för hanteringen. Organisationens förändringsbenägenhet är avgörande för lyckad efterlevnad av regelverket.

Hela undersökningen finner du här.

Sammanfattning EU-regleringar maj 2017

Fondhandlarföreningen har nu sammanställt och publicerat aktuell EU-reglering. Sammanställningen görs normalt två gånger per år och innehåller en uppdaterad status om de olika regelverk som påverkar värdepappersmarknaden i Sverige.

Läs hela rapporten här.

Källa: Fondhandlarföreningen 2017.

 

Anders Lundstedt börjar på Mindbanque

Anders Lundstedt börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque den 2 maj 2017.

Mindbanque stärker kompetensen inom asset management och Simcorp Dimension ytterligare då Anders Lundstedt börjar hos oss. Anders är verksamhetsexpert och systemutvecklare som arbetat med systemstöd för såväl front-, middle- som backoffice.

Anders kommer närmast från PP-Pension, och var dessförinnan på första AP-fonden. Ytterligare tillbaka i tiden har arbetat som konsult hos WM-Data och Arete.

Peter Åsén börjar på Mindbanque

Peter har lång erfarenhet av den finansiella sektorn och då i synnerhet värdepappersmarknaden med fokus på orderexekvering och asset management.

Peter kommer närmast från Swedbank som försäljningsansvarig för bankens blankokreditaffär, digitalt och via telefonbanken, samt som projektledare för bankens blankokreditsatsning. Tidigare har Peter varit affärsansvarig för Affärscenter Aktiehandel där han även agerade projektledare inom förändringsarbete.

Tobias Åkerberg till Mindbanque

Tobias är certifierad Agil projektledare och har mer än 10 års erfarenhet från finanssektorn med speciellt fokus på kapitalmarknaden. Tobias har framgångsrikt varit projektledare för flera tekniskt komplicerade systemleveransprojekt hos internationella kunder i Europa, liksom för flera projekt för systemintegration och uppgradering av handelssystem och plattformar.

Tobias kommer från en roll som System manager på Skandia Investment Management, och han har tidigare även arbetat för DNB Asset Management, Orc Group och Neonet Securities.