Cookie Policy

På svenska
Denna webbplats använder cookies, som är små textfiler som sparas på besökarens enhet. Dessa cookies används för att övervaka och förbättra webbplatsens prestanda och användarupplevelse. De kommer ihåg inställningar och information som du kan tillhandahålla för att spara att du måste ange dem igen.

Webbplatsen använder också Google Analytics-cookies som övervakar webbplatsens användning för att se hur många som använder webbplatsen och säkerställa att den ger bästa möjliga service och upplevelse för kunderna. Dessa kommer inte att användas av andra webbplatser, innehåller ingen personlig information.

Du kan när som helst stänga av dina lagrade cookies. Det gör du i webbläsarens säkerhetsinställningar.

In English
This website uses cookies, which are small text files that are saved on the visitor’s device. These cookies are used to monitor and improve the website’s performance and user experience. They remember settings and information that you can provide to save that you have to enter them again.

The website also uses Google Analytics cookies which monitor the use of the website to see how many people use the website and ensure that it provides the best possible service and experience for customers. These will not be used by other websites, do not contain any personal information.

You can turn off your stored cookies at any time. You do this in the browser security settings.