Insikter

Här presenterar vi några av våra tankar och delar av våra samlade erfarenheter. Genomförda kunduppdrag leder ofta till nya lärdomar och intressanta insikter. Att dela med oss av utvalda insikter är vårt sätt att bidra till dialog, väcka tankar och idéer för att hjälpa företag inom bank, finans och försäkring att lyckas.

Hållbara investeringar – för både miljö och plånbok
Målsättningen för de allra flesta fond och kapitalförvaltare har sedan länge varit att hitta morgondagens vinnare i bolag med stark vinsttillväxt, produkter och tjänster med hög efterfrågan och framtidstro. Målsättningen idag för många fond och kapitalförvaltare är att hitta och investera i bolag som är bäst positionerade att klara klimatövergången och att lösa globala hållbarhetsutmaningar inom samtliga branscher. LÄS MER

Harmonisering med Europa inom post-trade- och betalningar
Harmonisering och gemensamma standarder är en viktig förutsättning för att åstadkomma gemensamma processer och uppnå stordriftsfördelar för deltagare i finansiella infrastrukturer. Framförallt underlättar det gränsöverskridande aktivitet för de som deltar i finansiella infrastrukturer i olika länder men även inom länder där det finns flera infrastruktursystem inom samma område. LÄS MER

Rådgivningsstöd för vem?
Det finns mycket att vinna på en effektiv automatiserad rådgivningsprocess, både för rådgivaren som utför rådgivningen, och för kunden som kan erhålla en rådgivning som ser till den enskilda kundens bästa, dvs en personifierad rådgivning. LÄS MER

Låt digitalisering skapa både kund- och affärsnytta!
Digitaliseringen lämnar inte någon oberörd. Den sker globalt och går bortom branscher och företag inom olika kanaler. Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, frågan är bara när och hur snabbt företagen hinner med beroende på investeringsförmåga och resurser.
LÄS MER

Agera Epic owner – en arbetsuppgift
En Epic är en hypotes om en större utvecklingsaktivitet som ännu inte blivit prioriterad av ledningen. Epic owner är den som har till uppgift att säkerställa att hypotesen blir föremål för prioritering. LÄS MER

Vad tänker vi om grönt sparande och det nya lagförslaget?
Förslaget Grönt Sparande (SOU 2020:17) innebär att ett nytt erbjudande ska vara på plats 1 januari 2022. Ett Miljösparkonto det vill säga ett sparande med skattereduktion för privatpersoner som går att matcha mot Miljömålskrediter till företag där Naturvårdsverket godkänt investeringen. LÄS MER

Gör er redo för CSDR!
Allt fler regleringar omfattar den finansiella industrin och en i raden av dessa är CSDR. CSDR är en förordning och därmed direkt gällande. En inte helt oväsentlig del i CSDR är den del som handlar om clearing och settlement. LÄS MER

Är dina projekt lyckosamma?
Vi börjar med att säga att vi kanske inte ska kalla det för projekt längre. Företag och organisationer styr ibland medvetet undan från att kalla det projekt då det kan vara starkt förknippat med misslyckade projekt eller att det i en agil organisation inte kallas projekt.
LÄS MER