Insikter

Här presenterar vi några av våra tankar och delar med oss av våra samlade erfarenheter. Genomförda kunduppdrag leder ofta till nya lärdomar och intressanta insikter. Att dela med oss av utvalda insikter är vårt sätt att bidra till dialog, väcka tankar och idéer för att hjälpa företag inom bank, finans och försäkring att lyckas.

IBOR transition

Harmonisering med Europa inom post-trade- och betalninga

Harmonisering och gemensamma standarder är en viktig förutsättning för att åstadkomma gemensamma processer och uppnå stordriftsfördelar för deltagare i finansiella infrastrukturer. Framförallt underlättar det gränsöverskridande aktivitet för de som deltar i finansiella infrastrukturer i olika länder men även inom länder där det finns flera infrastruktursystem inom samma område.

Vad tänker vi om grönt sparande och det nya lagförslaget?

Vi börjar med att säga att vi kanske inte ska kalla det för projekt längre. Företag och organisationer styr ibland medvetet undan från att kalla det projekt då det kan vara starkt förknippat med misslyckade projekt eller att det i en agil organisation inte kallas projekt.

Gör er redo för CSDR!

Allt fler regleringar omfattar den finansiella industrin och en i raden av dessa är CSDR. CSDR är en förordning och därmed direkt gällande. En inte helt oväsentlig del i CSDR är den del som handlar om clearing och settlement.

Är dina projekt lyckosamma?

Vi börjar med att säga att vi kanske inte ska kalla det för projekt längre. Företag och organisationer styr ibland medvetet undan från att kalla det projekt då det kan vara starkt förknippat med misslyckade projekt eller att det i en agil organisation inte kallas projekt.