Agera Epic owner – en arbetsuppgift

En Epic är en hypotes om en större utvecklingsaktivitet som ännu inte blivit prioriterad av ledningen. Epic owner är den som har till uppgift att säkerställa att hypotesen blir föremål för prioritering.

1.   SAFe Epic hypothesis statement
Till att börja måste det säkerställas att den går i linje med företagets strategi – SAFe strategic themes. Hypotesen behöver ett beslutsunderlag – SAFe Epic hypothesis statement är en enkel beskrivningen. Hypotesen förankras med ledningen och affärsarkitekten så att den ligger i linje med affären och givna ramar. När det är gjort driver epic ownern vidare för att skapa ett business case, en djupare analys av utvecklingsaktiviteten. Framdriften av Epic:en visualiseras i en kanban.

2.   SAFe Lean Business Case
Där efter gör man ett Lean Business Case vilket är ett underlag för beslut om ett genomförande, alternativt ett beslut om att hypotesen ska förkastas. Epic ownern är den som driver arbetet tillsammans med arbetsgrupperna som förstår affären och de befintliga lösningarna. Arbetet resulterar i att utvecklingsaktiviteten delas upp i mindre delar (MVP). MVP:erna få inte blir så små att de inte levererar ett mätbart värde – det är bara aktiviteter som ger ett värde som blir genomförda. Varje MVP får ett uppskattat värde som indikerar genomförbarheten i tid och kostnad. Värderingen görs genom – SAFe Weighted shortest job first (WSJF). MVP:erna blir också lagom stora för arbetsgrupperna som kan sätta igång direkt med att hitta den bästa lösningen.

När estimaten är klara och förväntad påverkan på företaget är dokumenterat tas beslut av ledningen om utvecklingsaktiviteten ska genomföras, förkastas eller bli nedprioriterad till förmån för något annat med större affärsvärde.

Om utvecklingen ska göras flyttas MVP:erna till arbetsuppgifter i backloggar. Där blir de beskrivna som funktioner i en kundresa som därefter utvecklas, testas, driftsätts och tillgängliggörs för användaren/kunden när det är lämpligt.

3.   Koordinering
Sen återstår koordingering för epic ownern. Användandet av MVP:er gör det lätt att besluta om och utveckla hypotesen men koordineringen blir desto viktigare. Det är Epic ownern som säkerställer att affärsnyttan realiseras för varje liten MVP så väl som epic:en. Sen är resten ”business as usual” det vill säga utbildning, information och marknadsföring m.m. Viktigt blir också hantering av människor i förändring det vill säga nya arbetssätt, metoder och yrkesroller.

Vad skiljer en Epic från tidigare arbetssättet förstudie/projekt?
Det som skiljer är finansieringen, en Epic har ingen egen budget och är inte ansvarig för leveranskapacitet eller lösning utan enbart för att affärsvärdet uppnås. Det är värdeströmmen, SAFe Valuestream, som tar ansvar och tilldelar resurser, även för framtida underhåll.

Det är kul att vara Epic owner!
Det jättekul att vara Epic owner om man har tid, har du inte det finns vi på Mindbanque för att hjälpa dig! Vi kan SAFe och har både erfarenhet och komptens att agera epic owner åt dig.

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mer!

Kristina Finnberg
Senior Business Consultant
Mindbanque AB
2020-05-06