Gör er redo för CSDR!

Allt fler regleringar omfattar den finansiella industrin och en i raden av dessa är CSDR. CSDR är en förordning och därmed direkt gällande. En inte helt oväsentlig del i CSDR är den del som handlar om clearing och settlement. I Sverige jobbar nu Euroclear Sweden för fullt med att implementera de systemförändringar som är nödvändiga för att VPC-systemet ska kunna hantera de nya kraven från ESMA. Det första steget är systemförändringar avseende Settlement Fails. I implementationen av Settlement Fails i VPC-systemet ingår delar som partial, recycling, hold and release, intended settlement day, tolerance matching samt en del nya fält som VPC-systemet måste hantera.

Avvecklingsreglerna innehåller bestämmelser för att främja en tidig avveckling genom progressiva avgifter. Reglerna för penalties avser att snabbare få till stånd avveckling av ”settlement failures” genom införandet av avgifter/böter. Regelverket för CSDR ska ersätta blankningsförordningen om buy-in.

Redan i höst startar externa tester för penningmarknadsdelen. Förändringarna är ett led i att öka avvecklingsgraden och på ett bättre sätt kunna åtgärda fallerande settlements. Förhoppningen är att dessa åtgärder kommer att öka avvecklingsgraden och minska risken för sena leveranser. Samtliga aktörer som jobbar i VPC-systemet bör förbereda sig för dessa tester och säkerställa att man kan hantera de nya kraven både när det gäller den tekniska delen för att hantera de nya funktionerna som appliceras i CSDR men även rent operationellt.

Tidigast nu till sommaren väntas SDR (Settlement Discipline Regime) färdigställas. SDR består av fyra delar:

  • Preventing Settlement Fails
  • Settlement Monitoring and Reporting
  • Cash Penalties for Settlement Fails
  • Mandatory Buy-Ins

Så är ni redo för CSDR? Eftersom de nya kraven och den reglering som vi befinner oss i just nu är relativt omfattande men framförallt viktig så räcker det inte med att bara ställa sig frågan.

Därför blir min uppmaning ”Gör er redo för CSDR!”.

Lars Porad
Senior Financial Consultant
Mindbanque AB
2018-04-23