Hållbara investeringar – för både miljö och plånbok

Målsättningen för de allra flesta fond och kapitalförvaltare har sedan länge varit att hitta morgondagens vinnare i bolag med stark vinsttillväxt, produkter och tjänster med hög efterfrågan och framtidstro. Målsättningen idag för många fond och kapitalförvaltare är att hitta och investera i bolag som är bäst positionerade att klara klimatövergången och att lösa globala hållbarhetsutmaningar inom samtliga branscher. Jag hävdar att de två påståendena pekar mot samma bolag. De som kommer att tjäna pengar samtidigt som de är lösningsbolag och bidrar positivt till klimatet och till cirkulär ekonomi i sin bransch, samtidigt som investerare och sparare ser sina pengar och pensioner växa. Uttrycket finansiell avkastning och planetär avlastning, sammanfattar det hela.

I de finansiella marknaderna har ambitionen gått från frivilliga hållbarhetsinitiativ, olika ”etiketter” och godtyckliga hållbarhetsredovisningar som just olika initiativ – till att bli av reglerad karaktär framåt, via det omfattande regelverket EU Taxonomin. EU har tagit ledartröjan och sticker ut hakan och säger att Europa skall bli världens första klimatneutrala kontinent per 2050. Inte nog med det, så har även EU kommissionen tänkt ut en plan för hur det här skall gå till, och det är bråttom. Finansmarknaden och finansmarknadsaktörer har utpekats som helt avgörande för att uppnå i första hand de Globala målen och agenda 2030, om att nå klimatmålen på en och en halv grader.

Det har duggat ganska tätt med regleringar och regelverksimplementationer som har fyllt mångas arbetsdagar de senaste åren i vår bransch. Det är vår vardag. Men, som varm förespråkare för hela ramverket EU Taxonomin måste jag hävda att den här implementeringen verkligen kommer att bidra till att öka både intresset för hållbara investeringar, och så klart förbättra förutsättningarna för att klimatförändringarna kan motverkas och hållas tillbaka.

Nu skall jag ge er en inblick i hur det faktiskt kommer att gå till. Är det komplicerat och komplexet med hållbara investeringar? Om man tolkar och översätter regelverket från EU kommissionen så är det tveklöst det, men använder man sunt förnuft och väljer man att se möjligheter i stället för utmaningar, så kommer man rätt långt i att förstå begreppet hållbara investeringar. Min korta definition på det senare är; möjligheter till nya lösningar. Investeringar som levererar mot positiv nytta. Den övergripande förklaringen vad EU Taxonomin syftar till att åstadkomma är; var transparenta hur era bolag eller portföljer arbetar med hållbarhet, har man satt mål, finns det specifika uttalade mål som man kommunicerar? Finns det fortfarande beroende i tillgångar som är klassade som sämre eller rent av dåliga för miljön – kommunicera det ändå – tanken är att inte bli dömd som bolag för det, utan att berätta hur man tänker förändra sitt arbetssätt eller produktion framåt. Det är avgörande vad bolagen väljer att göra. Samtidigt som ingen förväntar sig att det skall ske över en natt, utan långsiktiga hållbara förändringar som värnar om både miljön och människor.

Hållbara investeringar – för både miljö och plånbok

Tänk er affärsidéer som omfattar produkter och tjänster som inte förbrukar framtida resurser, utan i stället söker efter att ställa om eller från början etablera, en cirkulär affärsmodell i sin bransch. Exemplen är många på bolag som lyckas revolutionera sin bransch genom att hitta nya insatsvaror, alternativa tillgångar och värdekedjor som möjliggör nya sätt att konsumera, resa, äta, färdas korta sträckor, distribuera och inte minst producera. Om inte de här bolagen är morgondagens vinnare och de bolag som investerare kommer att jaga, och redan gör i viss mån, vilka bolag är det då? Gör de höga premiumvärderingarna de här bolagen rättvisa, och driver det på det som många kallar ”greenwashing”? Svaret är ja på de frågorna. Det stämmer absolut, och vi har på börserna sett det som många refererar till en grön bubbla, framför allt de senaste åren.

En av funktionerna som EU Taxonomin kommer att fylla är att verka som ett uppslagsverk för hur EU väljer att definiera ekonomiska aktiviteter utifrån olika hållbarhetsmått. Med hjälp av de måtten kommer fonder, portföljer och bolag att enklare kunna uppge hur man står sig i förhållande till andra bolag i sin bransch, men också vara transparenta med de områden där man inte har nått så långt i hållbarhetsmått mätt. Avslutningsvis så går vi definitivt en ljusare framtid till mötes. Det kommer att bli enklare för investerare och sparare att både hitta och att identifiera lösningsbolag med hjälp av EU Taxonomin.

Transparens är bra ur många aspekter, framför allt så riktar det strålkastarna på det som behöver transformeras, samtidigt som det också belyser det som bolagen gör bra och sticker ut med. Med andra ord så driver EU Taxonomin en positiv utveckling både för oss sparare, och för investerare och inte minst för de fond och kapitalförvaltare som väljer vilka bolag som skall gynnas respektive missgynnas av kapital. Det är med kapitalet som det går att förändra, samt att driva på en snabbare förändring. En förändring mot att finansiera en hållbar tillväxt, och på så vis närma oss en lösning på de globala målen och agenda 2030 som världens länder faktiskt har skrivit under på.

Sara Ellsäter
Senior Business & Sustainability Consultant
Mindbanque AB
2021-09-21