Rådgivningsstöd för vem?

Det finns mycket att vinna på en effektiv automatiserad rådgivningsprocess, både för rådgivaren som utför rådgivningen och för kunden som kan erhålla en rådgivning som ser till den enskilda kundens bästa, dvs en personifierad rådgivning.

Robotrådgivning är en snabb växande rådgivningsform där det finns krav på högre tillgänglighet och att kunna göra en rådgivning utan ett fysiskt möte med en rådgivare. Det till en lägre kostnad än den traditionella rådgivningen och som ändå uppfyller alla regulatoriska krav. Utmaningen här är att digitalisera alla de olika processtegen skapa en automatiserad rådgivning som ser till kundens behov och ger en personifierad rådgivning, utifrån kundens bästa intresse och situation.

Ett effektivt rådgivningsstöd förenklar både för rådgivaren, kunden och administrationen

När det gäller försäkringsförmedling, försäkringsdistribution och finansiell rådgivning med ett fysiskt/digitalt kundmöte har denna rådgivningsform ett stort värde av ett rådgivningsstöd som effektiviserar hela rådgivningsprocessen för rådgivare, kund och administratör. Utmaningen här är att digitalisera alla de olika stegen i hela rådgivningsprocessen så att det blir en effektiv rådgivning för rådgivaren och som även tar hänsyn till kundens bästa intresse.

Robotrådgivning

Robotrådgivning är en digital rådgivning som förser kunden med en automatiserad finansiell rådgivning, utan att någon fysisk rådgivare behöver vara involverad. Utvecklingen går snabbt framåt och antalet aktörer ökar hela tiden med nya olika innovativa robotrådgivningstjänster som har potential att effektivisera marknaden för finansiell rådgivning.

Ser vi ur ett konsumentperspektiv kan robotrådgivningen leda till bland annat sänkta kostnader i form av lägre förvaltningsavgifter. En robotrådgivning kan medföra att den finansiella rådgivningen når en bredare kundkrets och kunder som annars inte har möjlighet att träffa en rådgivare för ett fysiskt möte. Tillgänglighet och eventuellt lägre avgifter är en av fördelarna med robotrådgivningen. Komplexiteten i de olika robotrådgivningstjänsterna som finns på marknaden idag varierar och vi kommer sannolikt se fortsatt produktutveckling med högre kvalitet och ökad automatisering, både för kund och för administration.

Här behöver man se till att kunden får en effektiv process och att kundupplevelsen blir den bästa möjliga och uppfattar en helhet från företaget oavsett vilken typ av rådgivning man får.

Det som är viktigt innan man upphandlar ett rådgivningsstöd är att veta vilken eller vilka delar av rådgivningsprocessen man är i behov av att digitalisera och hur den ska integreras för att rådgivningsprocessen ska bli mer effektiv.

Försäkringsförmedling, försäkringsdistribution och finansiell rådgivning

På marknaden idag finns det olika rådgivningsstöd att upphandla för försäkringsförmedlare, investeringsrådgivare och försäkringsbolag som kan hjälpa till med att effektivisera delar av rådgivningsprocessen.

Det som är viktigt innan man upphandlar ett rådgivningsstöd är att veta vilken eller vilka delar av rådgivningsprocessen man är i behov av att digitalisera och hur den ska integreras för att rådgivningsprocessen ska bli mer effektiv. En kartläggning av den nuvarande rådgivningsprocessens delar behöver göras som tex.  före kundmötet, under kundmötet, efter kundmötet. Vilka delar vill man digitalisera och varför? Leder det till en effektivisering, kostnadsbesparing och tidsminskning jämfört med dagens lösning? Vad har man för mål med rådgivningen och vilka kunder digitaliserar man för? Var nytecknar man produkterna? Ska man kunna göra olika beräkningar? Vem har compliance-ansvaret och ansvaret för uppdatering av nya regulatoriska krav, förändringar och tillägg? Vad händer när de kommer nya utvecklingsbehov?

Vi hjälper er att lyckas

Rådgivningsstödet ska leda till en effektiv process, vara lättadministrerad och ge kundvärde. Rådgivningsdokumentationen ska vara enkel att förstå för kunden

Det finns många frågor som man bör besvara innan man gör en upphandling av ett rådgivningsstöd för att öka sannolikheten att införandet blir framgångsrikt. Mindbanque kan hjälpa er att lyckas med en effektiv upphandling och ett framgångsrikt införande. Vi börjar ofta med att tillsammans med vår kund genomföra en förstudieanalys där fångar era behov och krav och säkerställer att alla intressenter har samma bild med upphandlingen. Därefter hjälper vi er med att ro hem både upphandling och införande till lugnt vatten på det bästa sätt. Både för rådgivaren, kunden och administratören.

Anna-Carin Torsell
Senior Business Consultant
Mindbanque AB
2021-02-12