Peter Salomon-Sörensen börjar på Mindbanque

    Peter Salomon-SorensenPeter Salomon-Sörensen börjar i mars som Senior Advisor på Mindbanque. Peter har 25 års erfarenhet av den finansiella sektorn och kommer närmast från Skandia där han har varit Chief Operating Officer på Skandia AB efter en senior roll inom Old Mutual.

    Peter har även en bakgrund från McKinsey & Co,  produkt- och förändringsledning hos Nordea Liv & Pension och Investment Banking från Credit Agricole.

    Peter drivs av förändringsarbete och ”To make it happen”.