Andreas Serrander börjar på Mindbanque

    Andreas Serrander

    Andreas Serrander börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque.

    Andreas har gedigen kunskap om värdepappers- och fondverksamhet och har projekterfarenhet som kravställare, projektledare och beställare. Andreas är van att arbeta med IT-intensiv verksamhet och har bland annat varit engagerad i förvaltning och vidareutveckling av depåhanteringssystem. Han har även arbetat nära compliance- och riskfunktioner.

    Andreas kommer närmast från Aktieinvest FK AB där han de senaste 9 åren var verkställande direktör. Andreas har tidigare bland annat också arbetet på Hallvarsson & Halvarsson.