Christer Sandberg till Mindbanque

    Christer Sandberg har arbetat inom den finansiella sektorn i mer än 30 år. Christer har haft en mängd olika roller och har varit verksam inom penningmarknad, aktie och optionshandel samt investeringsrådgivare, men har under de senaste 25 åren varit inom trading och treasury teknologi och arbetat i olika konsultroller med värdepapperssystem, finansiella regelverk och processer och verksamhetsutveckling.

    Bland Christers tidigare arbetsgivare hittar vi bland annat Nordea Markets, Tbricks, Front Arena, Trade Tech Consulting, Tieto Financial Services samt Capgemeni.

    Christer besitter en djup kärnkompetens inom verksamhetsanalys och kravställningar inom värdepappers- och värdepappersystemområdet och han har stor erfarenhet av både kravställning, test och projektledning.

    Christer Sandberg börjar som Senior Business Consultant hos Mindbanque den 7 januari 2021.

    Senior Business Consultant - Christer Sandberg