FI-tillstånd krävs för att lämna eller förmedla Konsumentkrediter

    Från och med den 1 juli 2014 krävs tillstånd för den som yrkesmässigt lämnar eller förmedlar krediter till konsumenter och inte redan innehar tillstånd för denna verksamhet i enlighet med annan lag. Tillstånd söks hos Finansinspektionen.

    Tillsynen över företag som fått tillstånd att lämna eller förmedla krediter till konsumenter delas mellan Finansinspektionen och Konsumentverket. Tillsynen omfattar bland annat hur företagen utför kreditprövningar.

    Konsumentverket utövar tillsyn över att företagen följer konsumentkreditlagen och omfattar de företag som har tillstånd enligt lag om viss verksamhet med konsumentkrediter, men även de företag som inte behöver ha tillstånd för sin kreditgivningsverksamhet.

    Källa: Finansinspektion 2014