Finansbranschens GDPR-utmaningar

    Under sommaren 2017 genomförde Mindbanque en undersökning med ett antal GDPR-ansvariga inom finansindustrin. Resultatet av undersökningen ger en bild av att de största utmaningarna är inom governance och organisation följt av rättigheter för registerförda samt IT-system och IT-säkerhet.

    Hantering av ej strukturerad data kräver förändringsledning och pekas ut som den största utmaningen följt av att fastställa processer och dokumentation. Dessa frågor lyfts troligtvis på grund av att en majoritet av de tillfrågade anser att GDPR inte fått det gehör inom organisationen som anses nödvändigt. Endast 27 % tror att deras organisation kommer att ha lanserat en tids- och kostnadseffektiv lösning inom området när de nya reglerna träder i kraft den 25 maj nästa år.

    Att effektiva IT-system kommer att bli en avgörande faktor för en tids- och kostnadseffektiv hantering av GDPR är tydligt givet kraven för en homogen datahantering. Processer för det, exempelvis korrigering, radering och flytt av persondata ses som utmanande bland de flesta tillfrågade. Merparten av processerna kan standardiseras genom IT-system, dock behövs ett uppsatt ramverk för hanteringen. Organisationens förändringsbenägenhet är avgörande för lyckad efterlevnad av regelverket.

    Hela undersökningen finner du här.