Förslag till EU-regler om börshandlade fonder

    Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, ESMA, har publicerat förslag till nya EU-regler om börshandlade fonder och regler för andra värdepappersfonder, exempelvis indexfonder. Den kraftiga ökningen av antalet börshandlade fonder (ETF:er) och värdeapappersfonder som använder komplicerade investeringstekniker i Europa har lett till att ESMA ser över reglerna för dessa fonder.
    I juli 2011 publicerade ESMA ett diskussionsunderlag med förslag till riktlinjer för dessa typer av fonder där branschen fick komma med synpunkter. Det nu aktuella förslaget är nästa steg i ESMAs arbete med att ta fram EU-regler inom området.
    Synpunkter på förslaget ska lämnas på ESMA:s webbplats, www.esma.europa.eu, senast den 30 mars 2012.
    Källa: Finansinspektionen 2012