Förslag till nya regler om operativa risker

  Finansinspektionen (FI) föreslår två nya föreskrifter som innebär skärpta krav på banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag att hantera operativa risker i sin verksamhet på ett effektivt och sunt sätt.

  Syftet är att minska risken för händelser i företagens verksamhet som resulterar i höga förluster eller omfattande störningar, vilket i sin tur bidrar till att upprätthålla ett stabilt och väl fungerande finansiellt system.

  De krav på hantering av operativa risker som finns i dag är få och generellt utformade. FI  bedömer att det behövs mer precisa regler som ger företagen bättre förutsättningar att på ett strukturerat och systematiskt sätt identifiera, mäta och bedöma operativa risker.

  De båda föreskrifterna och allmänna råden om dels hantering av operativa risker, dels it-system, informationssäkerhet och insättningssystem, innebär också att företagen ska tillsätta resurser och genomföra åtgärder för att hantera riskerna.

  Läs mer på Finansinspektions hemsida.

  Källa: Finansinspektionen