Fredrik Svensson börjar på Mindbanque

    Fredrik Svensson

    Fredrik Svensson börjar som Senior IT Consultant på Mindbanque. Fredrik har 15 års erfarenhet av ledande befattningar inom IT, både som konsult och linjechef. Han har varit verksam huvudsakligen inom bank, försäkring och inkasso där han framgångsrikt genomfört såväl stora som små projekt i tekniskt komplexa miljöer.

    Fredrik har de senaste 6 åren varit anställd på Intrum Justitia i flera roller, däribland som utvecklingschef. Han har tidigare som konsult haft uppdrag för bl a Folksam, Enskilda Securities och Aktiesparinvest.