Håkan Lyander börjar på Mindbanque

    Håkan LyanderHåkan Lyander börjar som Senior Consultant på Mindbanque i oktober 2015. Håkan har 15 års erfarenhet inom finansbranschen från såväl Front Office som produktutveckling och är van att leda och driva förändrings- och effektiviseringsarbeten.

    Håkan kommer närmast från Skandiabanken där han de senaste 5 åren var mäklarchef och hade produktägaransvar. Fokusområden som han arbetat mycket med sista tiden är risk och regelefterlevnad, produktutveckling samt marknadsdatafrågor.

    Han har tidigare arbetat för Aktieinvest, SIX och Svensk Börsinformation.