Hanna Lindström börjar på Mindbanque

    Hanna Lindström börjar som Senior Consultant på Mindbanque i oktober 2015. Hanna har arbetat inom den finansiella sektorn i 15 år, både på privata och offentliga institutioner.

    Hanna kommer närmast från Finansinspektionen där hon de senaste 6 åren har arbetat som analytiker och projektledare gällande kreditinstitutens och värdepappersbolagens finansiella rapportering och kopplade regelverk.

    Hanna har tidigare arbetat som rådgivare och banksäljare på Swedbank och Handelsbanken, där hon även varit administrativt ansvarig inom diskretionär kapitalförvaltning.