Helena Haukeland börjar på Mindbanque

    Helena HaukelandHelena Haukeland börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque i januari 2016. Helena har 20 års erfarenhet av den finansiella sektorn och har senaste tiden arbetat i stora internationella projekt som projektledare och kravanalytiker.

    Helena har fokuserat på regel- och analysarbete där tolkning, analys, verksamhetsstöd och IT-utveckling ingått och utförts i nära samarbete med projektens olika intressenter.

    Närmast kommer Helena från Finansinspektionen där hon har arbetat som senior analytiker och chef. Under 2015 som ansvarig för implementeringen av MiFID II/MiFIR i Sverige och som representant i ESMA arbetsgrupper. Under 2005-2007 var Helena även projektledare för implementeringen av MiFID.

    Helena drivs av förändringsarbete och att arbeta med snabba beslut och deadlines.