Helena Ringström ny på Mindbanque

    Helena Ringström börjar som Senior Compliance Professional på Mindbanque i juni 2016. Helena har över 20 års erfarenhet av Compliance, Corporate Social Responsibility och Sourcing.

    Helena kommer närmast från ITT/Xylem i en roll som Trade Compliance Director där hon utvecklat och implementerat compliance program internationellt. Helena arbetade tidigare som Corporate Responsibility Director där hon ansvarade för en CSR funktion innefattande Miljö-, Hälsa-och Säkerhet, Hållbarhet, Trade Compliance, Etik och Compliance samt Ledningssystem (ISO-certifiering). Helena har tidigare även arbetat på Ericsson i olika roller inom Trade Compliance och Sourcing.

    Helena är van att leda och driva förändringsarbete. Initialt genom att tolka regelverk, att göra riskanalyser, ta fram strategier för compliance och identifiera nödvändiga åtgärder. Därefter leda implementeringen genom att kommunicera och interagera på alla nivåer i en organisation, att exekvera och applicera ”best practice” och att implementera utbildnings- och audit program för att säkerställa compliance med gällande regelverk internationellt.