Kapitalkrav för svenska banker kvartal 1, 2015

    FI publicerar i dag kapitalkraven för de tio största svenska bankerna och kreditinstituten vid utgången av det första kvartalet 2015.

    Publiceringen syftar till att tydliggöra effekten av FI:s kapitalkrav, inklusive pelare 2. Pelare 2 är samlingsnamnet för de regler som styr företagens interna kapitalutvärdering och FI:s översyns- och utvärderingsprocess, där FI:s samlade kapitalbedömning är en viktig del. FI beslutade om utformningen av de förstärkta kapitalkraven i september 2014.

    Redovisningen omfattar de fyra storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, samt Landshypotek, Länsförsäkringar, Kommuninvest, Svenskt Exportkredit (SEK), SBAB och Skandiabanken.

    Läs promemorian på Finansinspektionens hemsida.

    Källa: Finansinspektionen 2015.