Kristian Blixt ny på Mindbanque

    Kristian Blixt börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque. Kristian har 26 års erfarenhet av värdepappershandelsbranschen.
    Kristian kommer senast från en position som Head of Operations på Ålandsbanken Sverige AB. Tidigare har Kristian haft liknande roller och ansvar på Kaupthing Bank samt ABN AMRO/Alfred
    Berg Fondkommission.