MiFID föreslår direktiv för OTF

    MiFID föreslår att reglera OTF (Organised Trading Facility) som används för s.k. Broker Crossing Networks (BCNs)*. OTF är idag inte reglerat av MiFID.

    Förslaget att reglera OTF syftar till att fånga upp den handel som sker hos större banker genom att på ett organiserat sätt föra samman köp- och säljintressen relaterade till finansiella instrument.

    *BCN är en del av den ej genomlysta handel som bl.a. finns i s.k. dark pools.