Mindbanque utarbetar best market practice

    Mindbanque utarbetar generella best market practice-processer för post trade-operations. Syftet är att definiera gemensamma processer för nordiska aktörer och skapa förutsättningar att effektivisera hanteringen inom post trade-verksamheten.

    –”Utmaningarna växer i takt med alltmer omfattande regulatoriska krav och krav på att nya produkter skall kunna hanteras på kort tid. Detta samtidigt som trycket på en effektivisering av verksamheten ökar”, säger Kristian Blixt, Senior Business Consultant på Mindbanque. ”Målet är att så stor andel som möjligt av hanteringen skall kunna ske på ett standardiserat sätt. Aktörerna har mycket att vinna på att förenkla post trade-verksamheten och istället investera i konkurrensutsatta delar av operationen” menar Kristian.

    Nästa steg är att utnyttja best market practice-processerna för att genomföra en lyckad transformation från nuvarande processer och system till framtidens lösning för aktörerna.