Mindbanque växlar upp

  Mindbanque fortsätter arbetet med att brygga verksamhet och IT. Vi är stolta att nu kunna presentera tjänsten ’DPO for Hire’ tillsammans med PrivacyWorks Nordic. Kontakta oss gärna för vidare diskussioner.

  DPO for Hire – tjänstens innehåll

  DPO-tjänsten erbjuds i abonnemangsform med möjlighet att köpa till tjänster vid behov. Genom en kombination av individuella kompetenser främjas en effektiv leverans till den personuppgiftsansvarige.

  DPOs ansvar följer av GDPR:
  – Övervakning/compliance
  – Insamling av information om hur organisationen hanterar personuppgifter
  – Kontroll av att verksamheten följer bestämmelser och interna styrdokument
  – Information och råd till verksamheten

  Tjänsten innehåller i övrigt:
  – Rådgivning kring konsekvensbedömningar
  – Kontaktperson gentemot datainspektionen (integritetsskyddsmyndigheten)
  – Kontaktperson gentemot de registrerade och personalen inom verksamheten

  Läs hela pressmeddelandet här.