Ny utvärdering av den svenska finansiella sektorn

    Internationella valutafonden (IMF) har för tredje gången genomfört en granskning av den svenska finansiella sektorn och myndigheternas arbete med finansiell stabilitet. IMF beskriver brister och risker som har identifierats och ett antal rekommendationer om åtgärder för att ta hand om dessa.

    IMF påtalar, i sin rapport, vikten av att ett skuldkvotstak införs för att motverka risker som de ser med hushållens skulder, de anser även att ett bruttosoliditetskrav på bankerna skulle stärka motståndskraften ytterligare i det finansiella systemet.

    Läs hela rapporten här.

    Källa: IMF 2016