Nya regler om hantering av operativa risker 1 juni 2014

    Finansinspektionen har beslutat om nya regler om operativa risker. Reglerna gäller för kreditinstitut och värdepappersföretag och reglerar bland annat styrelsens och vd:s ansvar. Beslutet fattades den 11 april och reglerna träder i kraft 1 juni 2014.

    De krav på hantering av operativa risker som finns i nuvarande regler är få och generellt utformade. Det behövs därför mer precisa regler som ställer krav på företagen att på ett strukturerat och systematiskt sätt identifiera, mäta och bedöma operativa risker. Syftet med föreskrifterna är därför att minska risken för händelser i företagens verksamhet som resulterar i höga förluster eller omfattande störningar, vilket i sin tur bidrar till att upprätthålla ett stabilt och väl fungerande finansiellt system.

    Läs mer på www.finansinspektionen.se

    Källa: Finansinspektionen april 2014.