Nya regler för styrning, riskhantering och kontroll

    Finansinspektionen inför nya regler om styrning, riskhantering och kontroll för kreditinstitut.

    Föreskrifterna omfattar bland annat krav på oberoende kontrollfunktioner, interna regler, rutiner och processer som företagen ska ha för att säkra en god styrning, riskhantering och kontroll.

    De nya reglerna börjar gälla den 1 april 2014.

    Läs mer på Finansinspektionens hemsida.

    Källa: Finansinspektionen