Peder Wilhelmsson börjar på Mindbanque

    Peder Wilhelmsson

    Peder Wilhelmsson börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque i maj 2022. Peder har mer än 20 års erfarenhet inom finansbranschen från såväl Front- och Back Office som AML/KYC och marknadsövervakning. Peder är en van kravställare med stor kompetens inom värdepapper och AML.

    Peder kommer närmast från Swedbank där han de senaste 3 åren verkat som Compliance Officer. Fokusområden som han arbetat mycket med sista tiden är risk och regelefterlevnad, produktutveckling samt marknadsövervakning.

    Han har tidigare arbetat för Etrade, Nasdaq, Folksam, Saxo Bank och Robur.