Per Björkman börjar på Mindbanque

    Per kommer att arbeta som Senior Business Consultant på Mindbanque. Per har 20 års erfarenhet av Management-roller, bland annat inom IT-sektorn. Hans uppdrag och ansvarsområden har primärt varit internationella komplexa förändringsprogram och haft inslag av Risk Management, förhandlingar och regulatoriska program.