Regelverksutvecklingen fortsätter

    Regelverksutvecklingen fortsätter i oförminskad styrka och omfattning inom EU och resten av världen. Fondhandlarföreningen har just publicerat ”Sammanfattning EU-reglering” som innehåller en beskrivning av respektive reglering, status och även Fondhandlarföreningens syn på förslagen.
    Sammanfattningen tas normalt fram varje halvår.
    Läs mer på Fondhandlarföreningens hemsida.