Regeringen följer EU-direktivens förslag om provisioner

    Det blir ett mjukt provisionsförbud från 2018. Regeringen kommer i stort sett att följa EU-direktiven MifID II och IDD när de nu lägger fram förslag för att stärka konsumentskyddet på marknaden för finansiell rådgivning. De kommer inte att följa de mer långtgående förslag på ett omfattande provisionsförbud som lades fram tidigare. Målet är att konsumentskyddet ska vara likvärdigt oavsett om rådgivningen handlar om sparande i värdepapper eller i försäkring, samtidigt som reglerna ska vara proportionerliga och ta hänsyn till de olikheter som finns när det gäller olika produkter och marknader, säger finansmarknadsminister Per Bolund i en kommentar.

    Källa: Nyhetsmedia