Sammanfattning EU-reglering 2013

    Regelverksutvecklingen fortsätter i oförminskad styrka och omfattning inom EU
    och resten av världen. Fondhandlarföreningen har just publicerat ”Sammanfattning
    EU-reglering” september 2013 som innehåller en beskrivning av respektive
    reglering, status och även Fondhandlarföreningens syn på förslagen.

    Läs mer på Fondhandlarföreningens hemsida.