Sammanfattning EU-regleringar maj 2017

    Fondhandlarföreningen har nu sammanställt och publicerat aktuell EU-reglering. Sammanställningen görs normalt två gånger per år och innehåller en uppdaterad status om de olika regelverk som påverkar värdepappersmarknaden i Sverige.

    Läs hela rapporten här.

    Källa: Fondhandlarföreningen 2017.