SkySparc fördjupar strategisk finanskompetens genom förvärv av Mindbanque

  Stockholm, 16 augusti 2022 – SkySparc, en oberoende leverantör av tekniska lösningar inom bank och finans, förvärvar Mindbanque, en strategi- och förändringskonsult inriktad på den nordiska finanssektorn.

  Mindbanque bildades 2010 och består av konsulter med lång erfarenhet och djup kompetens inom finansbranschen. Mindbanque erbjuder affärsstrategisk rådgivning och leder förändringsprojekt med hjälp av kompetens inom verksamhet, regelverk, integration och projektledning.

  Genom förvärvet av Mindbanque breddar SkySparc sitt erbjudande av verksamhetsnära tjänster till kunder inom bank, finans och försäkring. Företagen kompletterar varandra kompetensmässigt och förvärvet ger SkySparc ökade möjligheter att erbjuda helhetslösningar som ger kunderna långsiktigt affärsvärde.

  De båda företagen har redan ett antal gemensamma kunder och kommer att dra nytta av SkySparcs väletablerade globala nätverk för att föra ut Mindbanques expertis till en bredare kundbas.

  ”Kunder inom finanssektorn har alltid uppskattat SkySparcs unika mix av finansiell och teknisk expertis, med förvärvet av Mindbanque lyfter vi detta till en ny nivå” säger Joakim Wiener, VD, SkySparc. ”Med kunder som står inför ständiga utmaningar, där lösningen ofta innebär förändring, kan SkySparc vara en strategisk partner med kraftfull genomförandekapacitet. Vi ser fram emot att välkomna Mindbanque-teamet och arbeta tillsammans för att leverera ett ännu starkare erbjudande till våra kunder.”

  ”Vi är mycket glada och ser med tillförsikt fram emot att bli en del av SkySparc, som har lång erfarenhet av att leverera kvalitet till kunder globalt” säger Andreas Serrander, VD, Mindbanque. ”Jag ser fram emot att tillsammans med SkySparc kunna leverera ännu större värde till våra kunder. Tillsammans kan vi hjälpa våra kunder inom bank-, finans- och försäkring att lyckas hela vägen från behovs- och förstudier till implementering och förvaltning.”

  De ekonomiska villkoren för förvärvet har inte offentliggjorts. SkySparc är majoritetsägt av Bragnum Invest, en svensk investerare i snabbväxande företag, med ledning och personal som äger minoritetsandelar.

  Läs pressmeddelande från SkySparc här.