Tillsynen över värdepappersmarknaden, ny rapport från FI

    Finansinspektionen (FI) ger för andra året i rad ut sin rapport Tillsynen över värdepappersmarknaden. I rapporten diskuterar FI frågor som bedöms vara aktuella. FI ger även i rapporten en bild av utvecklingen på den svenska värdepappersmarknaden under det gångna året.

    Rapporten fokuserar på centrala delar av den svenska marknaden som just nu är föremål för reglerings- eller tillsynsåtgärder; det nya Mifid-regelverkets krav på transparens på räntemarknaden, nya regler för handeln som avser råvaruderivat, högfrekvenshandel och marknadsmissbruk. I rapporten diskuteras även regelverket kring central motpartsclearing och tillsynen av centrala motparter.

    Läs rapporten på Finansinspektionens hemsida.

    Källa: Finansinspektionen 2016