Tobias Åkerberg till Mindbanque

    Tobias är certifierad Agil projektledare och har mer än 10 års erfarenhet från finanssektorn med speciellt fokus på kapitalmarknaden. Tobias har framgångsrikt varit projektledare för flera tekniskt komplicerade systemleveransprojekt hos internationella kunder i Europa, liksom för flera projekt för systemintegration och uppgradering av handelssystem och plattformar.

    Tobias kommer från en roll som System manager på Skandia Investment Management, och han har tidigare även arbetat för DNB Asset Management, Orc Group och Neonet Securities.