Tobias Rudolphson återvänder till Mindbanque

    Tobias har över 20 års erfarenhet av den finansiella sektorn och då i synnerhet värdepappersmarknaden. Tobias är en erfaren projekt- och kravledare som arbetat i såväl stora som mindre projekt, liksom i förvaltning. I förvaltning har Tobias i huvudsak arbetat inom värdepappersadministration med nära samarbete med front office, compliance- och riskfunktioner. Tobias kommer närmast från Östhammars kommun där han arbetade som upphandlingschef men har dessförinnan arbetet med införandeprojekt hos FA Solution, som projekt- och kravledare på Mindbanque. Tobias har också arbetat på Catella Bank Filial där han var Head of Operations och ingick i Filialens ledningsgrupp, på AB Svensk Exportkredit som Projektledare och på Carnegie Investment Bank AB i olika roller, bland annat Projektledare och Head of Treasury.

    Tobias Rudolphson börjar som Senior Business Consultant hos Mindbanque den 15 september 2022.