Tobias Rudolphson till Mindbanque

    Tobias Rudolphson börjar som Senior Business Consultant på Mindbanque den 23 januari 2017.

    Tobias har över 15 års erfarenhet av den finansiella sektorn och då i synnerhet värdepappersmarknaden. Tobias är en van projektledare och kravledare i såväl projekt som förvaltning. Tobias har i huvudsak arbetat inom värdepappersadministration men även mycket nära front office, compliance- och riskfunktioner.

    Tobias kommer närmast från Catella Bank Filial där han var Head of Operations och ingick i Filialens ledningsgrupp. Tobias har tidigare också arbetet på AB Svensk Exportkredit som Projektledare och på Carnegie Investment Bank AB i olika roller, bland annat Projektledare och Head of Treasury.