Uppdragsnytt

    Mindbanque har fått i uppdrag att genomföra en utvärdering av ny operativ modell för en förmögenhetsförvaltare. Uppdraget skall utarbeta business case och konsekvensanalys samt rekommendationer för beslut om utveckling av den nuvarande verksamheten.