Uppdragsnyhet

    Mindbanque har utfört programledning vid införandet av verksamhetsmodell och systemstöd för EMIR hos en större finansiell aktör.