Uppdragsnytt

    Mindbanque har fått i uppdrag att leda införandet av ny plattform för investeringsdepå. Projektet omfattar integration och utveckling av interna tjänster, implementation av standardsystem samt upprättande av berörda processer och rutiner i verksamheten.